BIZNIS úver

BIZNIS pôžička od 1000 až do výšky 33 000 EUR je podnikateľský úver bez účasti bankového sektora.

Cieľom biznis úveru je podpora malého a stredného podnikania a sprístupnenie kapitálu malým začínajúcim podnikateľom.

BIZNIS pôžička je výhodný úver od 1000 do 33000€, určený pre podnikateľov a firmy podávajúce daňové priznanie v SR.

Posúdenie úveru je na základe hrubých ročných príjmov (úver môžete získať aj keď momentálne nevykazujete zisk).

Charakteristika BIZNIS úveru

  • minimálna výška biznis úveru 1 000€
  • maximálna výška biznis úveru 33 000€
  • úvery nad 4 000 Eur musia byť založené nehnuteľnosťou
  • Poskytovateľom pôžičky PROFI CREDIT – líder na trhu s podnikateľskými pôžičkami
  • možnosť bezplatného odkladu dvoch splátok
  • bez poplatku za poskytnutie úveru
  • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
  • úver je daňovo uznateľným nákladom

ZÁRUKA za podnikateľský úver

Záruka je potrebná v prípade ak sa rozhodnete čerpať biznis úver nad 4000€. V prípade nedostatku záruk sa podnikateľ osobne zaviaže zárukou za zverené prostriedky alebo poskytne spoluzáruku ďalšia osoba.

Žiadateľ podnikajúci menej ako 12 mesiacov a žiadateľ s hrubým ročným príjmom nižším ako 10 000 €, musí doložiť bonitného spoludlžníka